Këshilli i Vendeve të Europës 2022 në Itali

Ne mund ta përmirësojmë Europën vetëm së bashku dhe ta bëjmë këtë këshilli i vendit tonë evropian mblidhet një herë në vit për të folur për një vizion të përbashkët për vitin e ardhshëm.

24 mar 2022
Një takim ekipi i Volt, i mbajtur në një kafene me emrin

Në Volt, asgjë nuk është më e rëndësishme sesa të bëjmë gjërat së bashku në Europë. Ne nuk jemi vetëm nga vendet tona, ne jemi Europianë. Për t'i bërë gjërat, kjo do të thotë se ne duhet të takohemi dhe të diskutojmë se çfarë të ardhme duam të kemi në Europë dhe si ta bëjmë atë.

Këtë e bëjmë në asamblenë tonë të përgjithshme me të gjithë anëtarët, në mbledhje dhe sot e bëjmë këtë edhe në mbledhjen e këshillit të vendit tonë.