Si (nuk) përdor cookie-t Volt Shqipëri

Ne nuk përdorim cookies në faqen tonë të internetit, përveç në faqet që përmbajnë formularë. Ato nevojiten atje për të parandaluar abuzimin përmes CSRF (Falsifikim i kërkesave ndër-site). Megjithatë, këto cookie nuk ruajnë asnjë të dhënë personale, as nuk mund të gjurmojmë apo analizojmë vizitorët tanë.

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth softuerit që përdorim, për shembull, për statistikat e ueb-it, videot, menaxhimin e përmbajtjes dhe hostimin në ueb, lexoni shpjegimin nga ekipi ynë Volt Europa Tech.