Çfarë mendon Volti? / Për një Shqipëri më të fortë demokratike

Propozimi i ligjit për diasporën

Sa herë që paraqiten ose ndryshohen ligje të reja, ne i mbajmë kërkesat në një standard shumë të lartë. Gjithë puna jonë duhet të marrë parasysh me kujdes një nga detyrat më të rëndësishme sipas popullsisë shqiptare, anëtarësimin eventual në BE të Republikës së Shqipërisë.

Si të tillë, ne kemi ndryshuar ligjin Nr. 10 019, datë 29.12.2008 për të përfshirë votën e diasporës në një mënyrë në përputhje me BE-në. Kjo metodë garanton që çdo shtetas shqiptar që voton nga jashtë republikës së Shqipërisë ka të drejtë të votojë.

Lexoni propozimin e plotë këtu:

https://drive.google.com/file/d/1_6T5fYrEbFd93vF5JZaEk-U2jRx4Q_QH/view?usp=sharing

Metoda jonë e propozuar garanton që çdo shtetas shqiptar që voton nga jashtë republikës së Shqipërisë ka të drejtë të votojë, si dhe:

 • Të votojë në një mënyrë të drejtë

 • Të votojë në fshehtësi, pa pasur nevojë të publikojë listat e votimeve me të dhëna private, në përputhje me ligjin e BE GDPR.

 • Të ketë një proces transparent të numërimit, të aksesueshëm për të gjithë qytetarët publik.

 • Të minimizojë kohën që votat janë "në transit", të hapura për manipulim të mundshëm.

 • Të përdorë shërbime transmetimi të drejtpërdrejtë për të garantuar akses në procesin e marrjes dhe numërimit të votave.

 • Të votojë përmes një procedure të sigurt dhe të thjeshtuar, duke përdorur mjete digjitale kur është e nevojshme ndërkohë që përdoren metoda të provuara dhe të besueshme për trajtimin e fletëvotimeve.

Vota e diasporës është një temë e rëndësishme për të gjithë ne, pasi garanton të drejtën e votës për çdo shtetas shqiptar kudo që ndodhet në botë. Demokracia është një e drejtë që nuk duhet të njohë kufij.

Për më tepër, ky ndryshim i ligjit nuk është vetëm një përmirësim për diasporën. Ne kemi marrë parasysh me kujdes një sistem solid të përdorur nga shumë vende të tjera evropiane si Holanda, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Në këtë ligj, ne kemi prezantuar sistemin unik të kartës së votimit të Shqipërisë, që garanton fshehtësinë e votës duke qenë një sistem i fortë i verifikueshëm për të garantuar që askush nuk voton dy herë.

Ky sistem i ri i kartës së votimit unik mund të përdoret edhe në zgjedhjet e ardhshme, pasi ne mbështesim këtë mënyrë të re të votimit në ndryshimet e mëtejshme të ligjit për ta bërë atë plotësisht në përputhje me ligjin e BE-së.

Për momentin, ne kemi vendosur gjithashtu të përfshijmë një distrikt shtesë me listën e vet dhe kështu përfaqësimin e vet në parlamentin shqiptar. Kjo duket si mënyra më e drejtë dhe më pak administrative për të përfshirë diasporën në një votë, duke mbajtur sistemin tonë demokratik të thjeshtë. Mbajtja e ligjit dhe kështu sistemi i thjeshtë dhe i kuptueshëm është një pjesë e rëndësishme e garantimit që ndodh më pak mbingarkesë administrative, që nga ana tjetër përkthehet në një sistem të lehtë për të kontrolluar për probleme të mundshme të shkaktuara nga qëllimi i keq, pra korrupsioni.

Në të ardhmen, megjithatë, ne preferojmë një përfaqësim me listë të vetme në vend të sistemit të distriktit për zgjedhjet kombëtare, ku të gjithë shtetasit shqiptarë zgjedhin njerëzit që duan të përfaqësohen nga për 4 vitet e ardhshme. Ne kemi përfaqësuesit tanë të komunitetit të zgjedhur përmes zgjedhjeve tona të këshillit dhe kryetarit të bashkisë dhe zgjedhjet kombëtare duhet të jenë për ata që ne i konsiderojmë më të kualifikuar për të përfaqësuar kombin tonë si një popull shqiptar i vetëm.

Si të tillë, ne premtojmë të:

 • Përmirësime të mëtejshme në ligjin zgjedhor, në përputhje me ligjin e BE-së.

 • Përmirësime të mëtejshme në ligjin zgjedhor, në mënyrë që çdo shqiptar të ndihet i përfaqësuar siç duhet.

 • Përmirësime të mëtejshme në ligjin zgjedhor, për të garantuar fshehtësinë e votës së çdo qytetari, jo vetëm të diasporës.

 • Përmirësime të mëtejshme në ligjin zgjedhor.

Sfidat 5+1

Volt ka përcaktuar Sfidat themelore 5+1 që duhet të trajtohen në çdo vend evropian dhe në Evropë në tërësi.

Pse sfida 5 + 1?

5 Sfidat janë në thelb të njëjta për çdo vend, por zbatimi i tyre mund të përshtatet në nivel kombëtar për të marrë parasysh realitetet lokale. Sfida +1 – propozimi ynë për reformimin dhe forcimin e BE-së – është identike në të gjitha programet tona kombëtare.

Shikoni portofolin e politikave
 • 01

  Smart State

  Arsimi dhe dixhitalizimi janë elementë kyç të shekullit të 21-të

 • 02

  Rilindja Ekonomike

  Një ekonomi inovative duhet të jetë motori i përparimit të shoqërisë

 • 03

  Barazia Sociale

  Askush nuk duhet të lihet pas – pa marrë parasysh gjininë, të ardhurat, fenë. ose prejardhjes

 • 04

  Bilanci global

  Europa duhet të marrë përgjegjësinë për rolin e saj në sfidat globale

 • 05

  Fuqizimi i Qytetarëve

  Njerëzit duhet të fuqizohen për të ndikuar në politikë vetëm përtej zgjedhjeve

 • +1

  Reforma e EU

  Ne e duam EU - kjo nuk do të thotë se nuk ka vend për përmirësim