Ji atje!

Një kongres, FestiVolt!, Asambleja e Përgjithshme Europiane, ka shumë për të bërë. Kontrolloni kalendarin tonë për të parë nëse ka diçka për ju dhe ejani. Takoni Volter të tjerë, flisni për politikë ose thjesht për argëtim. Gjithçka është e mundur në Volt Europa, në nivel nationalë osa edhe në nivel lokal, përfshirë lagjen tuaj.

Ngjarje të ardhshme

Ngjarjet në postën tuaj?

Regjistrohuni në buletinin tonë mujor nëse dëshironi të qëndroni të informuar për ngjarjet e Volt

Regjistrohu