Mbroni natyrën

Ne e duam natyrën tonë të bukur, por ajo duhet të mbrohet nga shfrytëzimi i paligjshëm. Ne do të investojmë në energji të pastër, riciklim, qytete më të shëndetshme dhe jetë më të mirë.

Ne punojmë së bashku për të mbrojtur natyrën në Shqipëri

Sfidat 5+1

Volt ka përcaktuar Sfidat themelore 5+1 që duhet të trajtohen në çdo vend evropian dhe në Evropë në tërësi.

Pse sfida 5 + 1?

5 Sfidat janë në thelb të njëjta për çdo vend, por zbatimi i tyre mund të përshtatet në nivel kombëtar për të marrë parasysh realitetet lokale. Sfida +1 – propozimi ynë për reformimin dhe forcimin e BE-së – është identike në të gjitha programet tona kombëtare.

Shikoni portofolin e politikave
 • 01

  Smart State

  Arsimi dhe dixhitalizimi janë elementë kyç të shekullit të 21-të

 • 02

  Rilindja Ekonomike

  Një ekonomi inovative duhet të jetë motori i përparimit të shoqërisë

 • 03

  Barazia Sociale

  Askush nuk duhet të lihet pas – pa marrë parasysh gjininë, të ardhurat, fenë. ose prejardhjes

 • 04

  Bilanci global

  Europa duhet të marrë përgjegjësinë për rolin e saj në sfidat globale

 • 05

  Fuqizimi i Qytetarëve

  Njerëzit duhet të fuqizohen për të ndikuar në politikë vetëm përtej zgjedhjeve

 • +1

  Reforma e EU

  Ne e duam EU - kjo nuk do të thotë se nuk ka vend për përmirësim