Regjistrimi episod të parë të programi të ri TV - Future made in Europe

Pionierët jonë në Volt Shqipëri, me ndihmën e epiki fantastik TV Appoloni sot regjistrimi episod të parë të programi të ri TV "Future made in Europe"

27 dhj 2023

Në Volt ne e dimë sa rëndësishme Europa është, por ne gjithashtu e dimë se ne mund ta përmirësojmë Europën. Ne nuk shmangemi pyetjet e vështira, por përpiquni t'u përgjigjeni atyre.

  • Pse i duhet Shqipërisë Europa?

  • Europa është në krizë, çfarë i ofron ende Europa Shqipërisë?

  • Po korrupsioni në të gjithë kontinentin, a është e njëjta gjë?

Ne u përgjigjemi këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera në këtë program të ri, nga njerëzit për njerëzit.